Chúc mừng cô Ngọc Châu đã nhận được visa Peru loại có thời hạn 1 năm nhiều lần.

Ngày 08/12/2015: Chúc mừng cô Ngọc Châu đã nhận được visa Peru loại có thời hạn 1 năm nhiều lần.