Chúc mừng anh Thiện đã nhận được visa du lịch Canada sau 3 ngày nộp hồ sơ.

Ngày 15/03/2016: Chúc mừng anh Thiện đã nhận được visa du lịch Canada sau 3 ngày nộp hồ sơ.