Chúc mừng anh Minh Phúc đã nhận được visa du lịch Brazil.

Ngày 18/11/2015: Chúc mừng anh Minh Phúc đã nhận được visa du lịch Brazil có thời hạn lưu trú được 90 ngày.