Chúc mừng cô Thi đã nhận được visa du lịch Nga có thời hạn lưu trú 15 ngày

Chúc mừng cô Thi đã nhận được visa du lịch Nga có thời hạn lưu trú 15 ngày