Chúc mừng anh Hòa đã nhận được visa Trung Quốc loại 3 tháng được lưu trú 15 ngày

Chúc mừng anh Hòa đã nhận được visa Trung Quốc loại 3 tháng được lưu trú 15 ngày